Programi i sterilizimit ka te beje me procese qe garantojne ambjente me nivel te kontrolluar mikrobial sic jane ambjentet publike, deri ne ambjentet sterile si sallat operatore ne qendrat spitalore.