Dezinfektim

Programi i dezinfektimit ka te beje me parandalimin, asgjesimin djhe perhapjen e paraziteve te demshem per shendetin.

Dezinsektim

Dezinsektimi parandalon perhapjen e insekteve te cilat  jane bartese te mikroorganizave patogjene .

Deratizim

Deratizimi ka si qellim parandalimin, asgjesimin dhe perhapjen brejtesve

Sterilizim

Programi i sterilizimit ka te beje me procese qe garantojne ambjente me nivel te kontrolluar mikrobial.

office

Sherbime Pastrimi

Shërbime pastrimi, te ambienteve të brendshme dhe të jashtëme, duke përfshirë zyra, objekte komerciale, ambiente industriale etj,