Dezinfektim

Programi i dezinfektimit ka te beje me parandalimin, asgjesimin djhe perhapjen e paraziteve te demshem per shendetin.

Dezinsektim

Dezinsektimi parandalon perhapjen e insekteve te cilat  jane bartese te mikroorganizave patogjene .

Deratizim

Deratizimi ka si qellim parandalimin, asgjesimin dhe perhapjen brejtesve

Sterilizim

Programi i sterilizimit ka te beje me procese qe garantojne ambjente me nivel te kontrolluar mikrobial.