Programi i dezinfektimit ka te beje me parandalimin, asgjesimin djhe perhapjen e paraziteve te demshem per shendetin.