Sherbime Pastrimi

Kompania Air DDD ofron shërbime pastrimi, te ambienteve të brendshme dhe të jashtëme, duke përfshirë zyra, objekte komerciale, ambiente industriale etj, me një ekip të kualifikuar, pajisje moderne dhe produkte të cilësisë të lartë.