Deratizimi ka si qellim parandalimin, asgjesimin dhe perhapjen brejtesve.