Dezinsektimi ka si qellim parandalimin, asgjesimin dhe perhapjen e insekteve te cilat shpesh jane bartese te mikroorganizave patogjene dhe parandalimit te semundjeve infektive ne ambjentet qe na rrethojne.